Luleå

Kritik mot bristande mögelinformation

1:31 min

Fukt och misstänkt mögel fortsätter att ställa till problem på Luleå tekniska universitet. Inte bara anställda har insjuknat - utan även studenter.

Flera anställda på universitetet har blivit sjuka av att vistas i lokalerna, och nu startas en stor utredning för att fastställa orsakerna till hälsoproblemen.

Men även studenter har insjuknat, och studentkåren kritiserar skolledningen för bristande information.

– Vi vill ha ut riktad information till studenterna, så att de känner att de befinner sig i en säker miljö. De ska inte behöva komma till sin lärare, som har bytt hus utan att studenterna vet om det, och få höra att "vi har bytt lokaler för att de förra var hälsovådliga", säger Wilhelm Rendahl, kårordförande i Luleå Studentkår.

Det är Akademiska hus som äger och förvaltar universitetets lokaler. Universitetsdirektören Staffan Sarbäck är medveten om att även studenter har haft problem med vissa lokaler i D-huset. För att hitta källan till hälsobesvären ska man nu göra en stor utredning av hela huset.

- Det här är en genomgripande analys som Akademiska hus ska göra, som alltså omfattar alla lokaler, så man exkluderar ingenting, säger Sarbäck

Innan utredningen är klar kommer man att undvika de lokaler där studenter och lärare klagat på dålig luft och stickande lukt.