PAJALA / KIRUNA

Northland i miljardaffärer

1:44 min

Ytterligare två viktiga pusselbitar i Northlands gruvprojekt i Kaunisvaara har nu fallit på plats. Det handlar om den kedja som ska transportera malmen från gruvan och till hamnen i Narvik.

Idag presenterade Northland resources den färdiga logistiglösningen som ska få malmen från gruvan i Kaunsivaara till hamnen i Narvik. Det handlar om flera hundra nya arbetstillfällen och investeringar på flera miljarder.

Från gruvan i Kaunisvaara kommer malmen att flyttas med hjälp av lastbil 160 kilomter till omlastnigshallen i Pitkihjärvi, där malmen senare lastats på tågvagnar för vidare transport till hamnen i Narvik.

Det är PEAB som fått ansvaret för att genomföra leveranserna med lastbil efter landsvägen. Avtalet sträcker sig mellan 2013-2021 är i pengar värt runt 5 miljader kronor.

Det handlar om väldiga volymer som ska transporteras. Var sjunde minut, dygnet rubnt, 365 dagar om året kommer en lastbil lämna gruvan i Kaunisvaara för att köra malmen till omlastnigshallen i Pitikjärvi.

– Det skapar såklart en hel del nya arbetstillfällen i regionen berättar Lars Olofsson.

Bara malmtransporterna kommer att sysselsätta 300 chaufförer.

Nu står det också klart att det är Kiruna Wagon som har fått uppdraget att leverera 150 vagnar som skall användas av gruvföretagets transporter av järnmalmskoncentrat på Malmbanan.

Vagnarna skall levereras mellan den 1 januari 2013-den 5 maj 2014 och utgör det enskilt största avtal som ett Kirunabaserat verkstadsföretag slutit utanför Malmfälten.

– I och med denna order befäster vi vår ställning som leverantör till de modernaste gruvbolagen som förväntar sig kostnadseffektiva malmtransportlösningar i världsklass, säger Fredrik Kangas, Verksamhetschef på Kiruna Wagon.

Vagnarna som lastar ca 98 ton kommer att transportera malmkoncentrat av typen pellet feed från Northland Resources omlastningsterminal i Pitkäjärvi till den isfria hamnen i Narvik. En sträcka på 23 mil.

Peab-koncernen har även fått i uppdrag att bygga ut Fagernesterminalen vid hamnen i Narvik i Norge för Northlands räkning. Det kontraktet är värt 400 miljoner kronor.