NORRBOTTEN

Webbportal om våld i nära relationer

1:33 min

Projektet Samverkan mot våld fortsätter. Det står klart efter att polisen, landstinget och Norrbottens 14 kommuner beslutat sig för att finansiera projektet drygt ett år till.

Projektledaren Annika Stävenborg Vennberg säger att även om de berörda myndigheterna kommit en bit på vägen för att samordna sina insatser mot våld i nära relationer, så finns det mycket kvar att göra.

– Vi planerar att lansera en gemensam webbportal om samverkan mot våld till hösten. Den ska hjälpa utsatta, de som utsätts för våld i nära relationer, samt våldsutövarna att få information om vart de kan vända sig, säger Annika Stävenborg Vennberg.

Portalen blir också ett verktyg för personal inom polisen, landstinget och i kommunerna som arbetar med våld i nära relationer.

De berörda myndigheterna har nu samordnat sina rutiner och även prövat samverka rent praktiskt i några kommuner.