LULEÅ

Studenterna saknar en ordentlig försäkring

1:23 min

De studenter som blivit sjuka av att ha vistats i de fuktskadade lokalerna på Luleå tekniska universitet har ingen rätt till ersättning från den allmänna studentförsäkringen. Det till skillnad från sina lärare som har en arbetsskadeförsäkring.

Om en lärare på universitetet skulle bli sjuk av sin arbetsmiljö har den personen rätt att söka ersättning från Försäkringskassans arbetsskadeförsäkring. Annat är det för studenterna.

– Det här är absolut inte rimligt, säger Camilla Georgsson, ordförande i Sveriges förenade studentkårer.

Den allmänna studentförsäkringen som infördes år 2000 täcker olycksfall på universitetsområdet eller under resor till och från skolan. Men blir studenterna sjuka av en dålig arbetsmiljö så finns inget skydd.

Det innebär att de studenter som insjuknat av att vistas i de fuktskadade lokalerna på Luleå tekniska universitet inte har rätt till någon ersättning, något som kritiseras av många studenter.

– Vi borde infattas av samma villkor som lärarna. I och med att vi vistas i samma miljö borde det täckas in av vår försäkring också, säger Fredrik Thyni, student på civilingenjörprogrammet.

Camilla Georgsson som är ordförande i Sveriges förenade studentkårer tycker att studentförsäkringen måste utökas.

– Lärosätets lokaler är ju studenternas arbetsplats och självklart ska studenternas försäkring täcka den här typen av skador och problem, som kan uppstå till följd av dålig arbetsmiljö. Det ska inte vara så att en student blir sjuk och då upptäcker att det faktiskt inte finns någon försäkring, säger Georgsson.