KIRUNA

Samebyn får inte överklaga

Laevas sameby i Kiruna har inte rätt att överklaga länsstyrelsens beslut att tillåta gruvbolaget Northland Resources att bygga en ny väg i Svappavaara.

Det är Mark- och miljööverdomstolen som i en slutgiltig dom fastställt att Leavas sameby inte har rätt att överklaga länsstyrelsens beslut.

Samebyn har hävdat att renskötseln i området kommer att påverkas negativt av en ny väg, som leder till mer tung trafik och anser därför att byn borde få uttala sig i målet.