Norrbotten

Personalen har för dåligt flås

Nära fyra av tio anställda i Norrbotten har så dålig kondition att de kan ha svårt att prestera bra på jobbet.

Det visar en ny undersökning av drygt 1 000 anställda, som hälsoföretaget Previa har gjort i länet.

Den låga konditionsnivån innebär också en ökad risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar.

I ett pressmeddelande skriver företagsläkaren Urban Svensson i en kommentar att arbetsgivarna bör uppmuntra de anställda att motionera regelbundet, då en piggare personal med god kondition leder till bättre arbetsinsatser, färre sjukskrivningar och en mer framgångsrik verksamhet.

  - Som arbetsgivare bör man uppmuntra och underlätta för de anställda att motionera regelbundet. En piggare personal med god kondition leder till bättre arbetsinsatser, färre sjukskrivningar och en mer framgångsrik verksamhet, säger Urban Svensson företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa.