Luleå/Haparanda

Hyresgäster erbjuds köpa

1:38 min

Akelius kommer att erbjuda sina hyresgäster i Luleå och Haparanda att köpa sina bostäder och bilda bostadsrättsförening.

Orsaken är ändrade skatteregler, men någon information har inte gått ut till hyresgästerna och finns inte heller på företagets hemsida.

Fastighetsföretaget Akelius har fastigheter i hela landet och är idag en stor hyresvärd i Luleå och Haparanda där företaget förvaltar sammanlagt ungefär 1000 lägenheter,

Nya skatteregler gällande utlandslån gör det dyrare för Akelius att äga fastigheter och tvingar därför företaget att sälja, säger VD Pål Ahlsén.

Men köper hyresgästerna sina lägenheter och bilda bostadsrättsförening, så försvinner många hyreslägenheter, något som det redan nu är brist på säger Sten Fors på Hyresgästföreningen i Norrbotten.