Just nu

Norrbotten

Polisen brister i tillsynen

Polisen har systematiska brister i den medicinska tillsynen av frihetsberövade personer.

Det konstaterar justitieombudsmannen, JO, i ett beslut efter att polisen i Stockholm fört en omtöcknad diabetessjuk kvinna till arresten. Där fick hon inte den tillsyn som krävdes trots att det var uppenbart att hon var diabetiker. Den händelsen och händelsen när en diabetessjuk man avled i arresten i Luleå gör att justitieombudsmannen kritiserar polisen.

JO anser att händelserna i Stockholm och Luleå tyder på att det rör sig om en systematisk brist i hur den medicinska tillsynen över frihetsberövade sköts.