Jokkmokk

Vill skydda 10 000 hektar

Naturskyddsföreningen i Jokkmokk vill att 10 000 hektar skog i Karats-Råvvåive ska få ett permanent skydd.

I ett brev till miljöminister Lena Ek skriver de att i området finns dokumenterat över 50 olika rödlistade arter.

Naturskyddsföreningen vill nu att regeringen kommer fram till en permanent lösning för skogar i den svenska fjällkedjan som har höga naturvärden.

Marken i Karats-Råvvåive ägs av Jokkmokks allmänning.