Läkare prickas

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd anser att en läkare som var ansvarig för en förlossning 2002 varit oaktsam och inte fullgjort sina skyldigheter.

Under torsdagen prickades en läkare vid Sunderby sjukhus av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Läkaren var ansvarig vid en förlossning på Sunderby sjukhus i augusti 2002. Anmälaren ansåg att den ansvarige läkaren fattade både sena och felaktiga beslut, som ledde till att barnet senare avled.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd går på anmälarens linje och menar att läkaren varit oaktsam och inte fullgjort sina skyldigheter. Felet är varken ringa eller ursäktligt och medför därför en disciplinär påföljd i form av en erinran.