Låga halter av arsenik

Arsenik i dricksvatten är inget ovanligt och den halt som uppmätts i några privata brunnar i Piteå är väldigt liten. Det anser Marie Waater, professor vid institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet i Stockholm

Det var i början av november som upptäckten av arsenik i dricksvattenbrunnar i Piteå gjordes. Nu undersöks om orsaken kan finnas i avfallsanläggningen på Bredviksberget eller om arseniken kommer från berggrunden.

Problemen gäller enbart privata brunnar och det finns inga förhöjda halter av arsenik i det kommunala vattnet.

Just nu tas prover från flera kommunala brunnar i Piteå och i dagarna ska man starta en kampanj där privatpersoner kan testa sitt vatten till ett reducerat pris.