Tjernobyl orsakar cancer i Sverige

Det radioaktiva nedfall som fördes med vindarna till Sverige efter katastrofen i kärnkraftverket i Tjernobyl gjorde att fler svenskar än normalt drabbades av cancer, visar en ny studie.

Studien är gjord av forskare vid Linköpings och Örebro universitet samt landstinget i Västernorrlands län, publicerad i senaste numret av tidskriften Journal of Epidemiology and Community Health.

Tidigare studier har visat att cancerfallen inte ökade i Sverige på grund av det radioaktiva nedfallet.

Forskarna bakom den nya studien har följt sammanlagt 1 143 182 personer bosatta i Sveriges sju nordligaste län. Personerna var bosatta på samma adress såväl den 31 december 1985 som samma datum två år senare, och personer från samma län men från församlingar som inte drabbades av nedfallet fungerade som jämförelsegrupp.

Drygt 22 400 personer drabbades av cancer under åren 1988 fram till och med 1996. Forskarna fann ett statistiskt säkert samband mellan graden av radioaktivt nedfall av cesium 137 och en ökning i antalet cancerfall i de drabbade områdena. Ökningen gäller alla typer av cancersjukdomar sammantagna.

Forskarna tror att strålningen påskyndade tillväxten av redan bildade tumörer hos de drabbade, snarare än att den gav upphov till nya tumörer, uppger TT

Tjernobylolyckan inträffade den 26 april 1986.