Underskott för Bodens kommun

Bodens kommun kommer att gå med drygt 20 miljoner i underskott i år. Men de räknar med balans i nästa års budget.

Redan i år har socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden klarat av att dra ned på kostnaderna. Det betyder att besparingarna nästa år kan stanna på en halv procent, säger vänsterpartiets kommunalråd Bosse Strömbäck.

Det tidigare besparingskravet på de här två nämnderna var på två procent.

Trots att barnantalet sjunker i kommunen ska personalstyrkan inom skolan vara intakt.