Distansutbildning av lärare bra för glesbygden

Distansutbildning av lärare i Norrland har gett många lärare jobb och ökat utbudet av behöriga lärare i bland annat Norrbotten. Det visar en undersökning som glesbygdsverket har gjort om distansutbildning.

- Det vi ser är att när det ges möjligheter att läsa högskoleutbildningar på distans, som har en klar koppling till arbetsmarknaden och behovet av arbetskraft, så blir det en väldigt stor framgång, säger Marlene Ljusberg utredare vid glesbygdsverket.

Undersökningen baseras på två grundfrågor. Dels om distansutbildningarna kan tillgodose arbetsmarknadens behov och dels om det har haft betydelse för rekrytering av behöringa lärare.

- Ja det ger ju behöriga lärare som dessutom fortsätter att verka och bo och också arbeta som lärare i mycket stor utsträckning, det kan vi se i den här studien, säger Marlene Ljusberg.

Däremot ser hon en del signaler som talar för mindre satsningar på distansutbildning i framtiden.

- Det ena är ju det att många högskolor har utbildat utöver det man har fått pengar för och nu har man ju på olika håll signalerat att man kommer att dra ner på utbildningarna, säger hon.

Men hon hoppas samtidigt på att man på länsnivå bestämmer sig för att satsa på distansutbildningarna.