Kallax cargo kraschar

Satsningen på att göra flygplatsen i Luleå till ett nav för internationellt flyggods är på väg att krascha.

Ägarna beslutade på måndagen att dra ned verksamheten till en minimal nivå. Projektet läggs i malpåse och vid ett ägarsamråd på måndagen  beslutade ägarna att kalla till bolagsstämma i januari.

Av allt att döma kommer de fyra ägarna NCC, Norrporten, Luleå kommun och Luftfartsverket då att besluta att företaget ska avvecklas eftersom de blivit allt mer tveksamma till att satsa pengar i ett projekt som inte vill lyfta.