Förbereder lärare för konflikter

Framtidens lärare är dåligt rustade för att hindra mobbbning, enligt Barnens Rätt I Samhället, BRIS. Men på lärarutbildningarna vid Luleå Tekniska Universitet finns det flera kurser som ska förbereda de blivande lärarna för t.ex. mobbning.

Blivande lärare utbildas inte tillräckligt för att hindra mobbbning. Det visar en kartläggning som Barnens Rätt I Samhället, BRIS, har gjort. Bara två av 29 lärarutbildningar ger tilräcklig undervisning i elevvård.

Lärarutbildningen på Luleå tekniska universitet hade av misstag inte svarat på BRIS enkät och något betyg får de därför inte av BRIS. Men universitetet jobbar mycket med att förbereda sina lärarstudenter för att arbeta mot mobbning och kränkning inom skolan. En tidigare frivillig kurs om mobbning har blivit obligatorisk och en kurs i konflikthantering var så populär bland lärarstudenterna att den fördubblats.

Arne Forsman är lärarutbildare på Luleå tekniska Universitet. Han tror inte att morgondagens lärare förbereds tillräckligt för den verklighet som råder i dagens skola.

- Nej. Men vi ger en grund att stå på i allafall. Sen kan man ju fråga sig vad som är tillräckligt, säger han.

Mobbning har enligt BRIS under ett decennium varit den enskilt största orsaken att ringa Barnens hjälptelefon. Förra året handlade drygt 2800 samtal om mobbning och enligt BRIS verkar inte 2004 bli bättre.

Våld, kränkning och mobbning som syns på tv och i film spelar in för hur barnen sen agerar mot varandra, menar Arne Forsman. Han tar upp tv-program som Farmen och Robinson, där mobbning och intrigmakande är saker som premieras, och även hur vuxna generellt behandlar varandra eftersom barnen tar efter. Till-och-med världspolitiken sätter spår hos barnen, menar Arne Forsman.

- De ser ju att den som har makten kan göra lite som den vill och dessutom tjänar på det. Jag tror vi måste prata mer om värdegrunder och rent allmänt om hur vi behandlar varandra, säger Arne Forsman.