Sänkning av elpriset i Finland

Vattenfall sänker elpriset i Finland den första februari och den nordiska energikoncernen Fortum väntas följa efter. Det innebär att tillsvidarepriset på elström sänks med 10 procent i Finland.

Det är inte bestämt vad det här få för följder för elpriset i  Sverige. Ett besked väntas nästa månad från Vattenfall och då skulle omkring 100 000 svenska lägenhetsinnehavare komma att beröras.