Rättslig prövning av tvättbeslut

Oulun Keskuspesula i Uleåborg, företaget som fick anbudet om att tvätta åt Norrbottens landsting, kommer troligtvis att begära rättslig prövning. Anledningen är tisdagens beslut att det blir tvätteriet i Boden som får fortsätta tvätta åt landstinget.

På måndag ska Landstingsledningen träffa tvätteriföretaget Oulun Keskuspesula i Uleåborg för att be om ursäkt för att de inte fick tvätteriuppdraget.

I tisdags beslutade Bodens kommun att ta över tvätteriuppdraget - något som också landstinget gått med på. Divisionschef Göran Wallo säger att Landstinget är beredda att betala ersättning till det finska företaget för det uteblivna uppdraget. Men hur stor ersättningen ska bli är oklart.

Enligt Oulun Keskuspesulas VD, Pentti Kaukonen, är beslutet olagligt, eftersom det bryter mot upphandlingslagstiftningen inom EU.

Det här kan göra att företaget begär en rättslig prövning av frågan. och företaget ska också kräva ersättning för dom intäkter som förloras när Landstinget fortsätter att tvätta i Boden. Måndagens möte med landstingsledningen kommer att avgöra hur Oulun Keskuspesula agerar