Galet grisfoder har inte sålts i Norrbotten

Svenska Lantmännen har hittat benmjölsrester i ett smågrisfoder som de sålt. Men grisar i Norrbotten har inte fått fodret.

Benmjöl är förbjudet i fodertillverkning på grund av risken för BSE, galna kosjukan.

Men Norrbottens Lantmän är ett fristående företag som köper sitt foder från ett företag i Umeå.

Det betyder att inget foder från partiet som innehöll benmjöl har sålts av Norrbottens Lantmän.

Nu hämtar Lantmännen tillbaka och förstör foder från tusentals gårdar i andra delar av Sverige.

Att återkalla fodret beräknas kosta miljontals kronor.