Banverket utreder ny järnväg i Kiruna

Banverket har nu dragit igång planarbetet för en ny järnväg i Kiruna med anledning av att gruvbrytningen redan förorsakar sprickor under järnvägen och inför väntade nya brytningsområden under centrala stan.

Det blir mellan två och fyra mil ny järnväg och idag finns fem alternativa sträckningar säger utredningsledare Malin Fahller. Två gäller väster om befintlig järnväg på gruvsidan och tre öster om via flygplatsen. Senare ska ytterligare fem alternativ studeras.

Kostnaden beräknas till mellan två och tre miljarder kronor och Banverket anser att LKAB ska betala.

- Men vi hoppas att en statlig förhandlingsman ska se över de frågorna, säger Malin Fahller.

Banverkets arbete är tidspressat, säger Banverkets regionchef Jan Hertting. 2007 ska Banverket besluta vilken ny sträckning, som järnvägen får och två år senare påbörjas grävningsarbetena, bland annat med att riva Luossajokkbron. 2012 ska den nya järnvägen stå klar, förutsatt att inte överklagningar fördröjer det. Det blir också mycket samråd med kommunen, LKAB, rennäringen och andra.