PAJALA

Regeringen kör över länsstyrelsen

Regeringen ger klartecken för gruvdrift i Tapuli i Pajala kommun. Länsstyrelsen, som sagt nej till detaljplanen för gruvan, har inte kunnat visa den medför olägenheter för närboendes hälsa och säkerhet, enligt regeringen.

"Det här är ett viktigt beslut, både för Pajala kommun och för hela Norrbotten. I och med dagens beslut kan gruvan utvecklas till en fullskalig verksamhet", säger bostadsminister Stefan Attefall i ett pressmeddelande.