NORRBOTTEN

Få smittade i länet

Antalet anmälda klamydiafall ökade något förra året jämfört med 2010, konstaterar Smittskyddsinstitutet i en rapport. Bland regionerna med lägst antal smittade återfinns Norrbotten.

2011 rapporterades 37 290 fall av klamydiainfektion, en ökning med 1,3 procent jämfört med 2010.

Infektionen ökar i alla åldersgrupper, förutom bland ungdomar 15-19 år. Bland dessa minskade antalet fall med 6 procent bland tjejer och 13 procent bland killar.

Till regionerna med lägst antal smittade per 100 000 invånare hör Norrbotten och Kronoberg. Flest smittade finns på Gotland, samt i Södermanland och Västmanland.

En positiv tendens, skriver myndigheten, är att allt fler låter undersöka sig. Ökad tillgänglighet till testning via internet tros vara förklaringen.