Kiruna/Pajala

Northland får bygglov

Kiruna kommun har gett bygglov för Northland Resources byggnader på omlastningsterminalen i Pitkäjärvi utanför Svappavaara.

I omlastningsterminalen ska järnmalm från gruvorna i Kaunisvaara lagras innan den lastas på järnväg för transport till Narvik.

I mars startade markarbetena för väg och järnväg i området.