Luleå

Fel neka flicka skolskjuts

Luleå kommun har fått bakläxa av Förvaltningsrätten gällande en elevs skolskjuts från Måttsund till Residensskolan.

Kommunen vill neka flickan fri skolskjuts för att hon valt att gå på Residensskolan ístället för på Bergsskolan.

Men eftersom flickans val inte innebär några högre kostnader eller andra organisatoriska problem för kommunen anser Förvaltningsrätten att kommunen brutit mot skollagen.

Kommunen anser att en elev ska gå på närmaste skola.