Norrbotten

Kvinnor sjukare än män

Kvinnor som jobbar på statliga myndigheter har dubbelt så hög sjukfrånvaro som män på samma arbetsplatser. Det visar siffror från 2011.

Myndigheter inom socialt skydd inklusive hälso- och sjukvård hade den högsta sjukfrånvaron, medan myndigheter inom försvaret hade lägst.

Det visar en sammanställning som Statskontoret har gjort på uppdrag av regeringen.