Julfrid i Kalix kommunfullmäktige

Protesterna mot att Kalix kommunfullmäktige skulle hållas på julafton blev för stora.

Kommunfullmäktigemötet hålls nu 23 december klockan 9 00. Även det förberedande kommunstyrelsemötet flyttas - till den 9 december. Detta enligt kommunfullmäktiges arbetsordning som säger att handlingar till fullmäktige ska kungöras tio dagar före mötet.