Norrbotten

Stora löneskillnader

1:45 min

Det är stora skillnader i hur mycket kommunerna betalar ut i sommarjobbslöner till ungdomar. I landet varierar lönen mellan 35 och 106 kronor i timmen.

Det är facket Kommunal som gjort en genomgång av sommarjobbslöner i 200 av landets kommuner.

16-åriga Marianne Åström i Luleå tycker inte det är bra med stora skillnader i löner för unga.

– Om man utför samma arbete i någon annan kommun, typ slyröjning, så är det inte särskilt rättvist. Jag menar att arbetet är detsamma och då ska man inte få bättre eller sämre betalt än någon annan, säger Marianne Åström.

De sommarjobb som undersökningen gäller är inga jobb där gymnasieungdomar vikarierar för någon som är semesterledig. Det handlar om jobb som är tillfälliga under sommaren, som till exempel att rensa rabatter och måla parkbänkar.

Men arbetsuppgifterna kan variera stort mellan landets kommuner och likaså lönen, från 35  till 106 kronor i timmen. Fackförbundet Kommunal rekommenderar en lägsta ersättning på 61 kronor i timmen.

– Det är en orättvisa som inte är bra. De här jobben bör värderas lika oavsett var i landet du finns, säger Lenita Granlund, avtalssekreterare på Kommunal.

Oscar Haarala, som går på gymnasiet i Luleå, väntar på besked om sommarjobb hos kommunen. I fjol jobbade han som parkarbetare och tjänade drygt 34 kronor i timmen.

– Då var jag inte så brydd, men om man gör samma arbete ska man få samma lön. Det ska inte vara beroende på var man bor, säger han.