Norrbotten

För små licensområden för älgjakt avregistreras

Alla licensområden för älgjakt som har för liten areal kommer att avregisteras. Detta är ett led i den nya nationella älgjaktspolitiken. I dagarna får 861 licensinnehavare i Norrbotten besked om att deras licens avregistreras.