Skiftarbete ger sömnproblem

Många skiftarbetare uppvisar olika former av sömnproblem. Det visar en enkät som gjorts bland anställda vid Kappa Kraftliner i Piteå.  Mer än hälften av de tillfrågade uppgav att de har varierande problem med sömnen.

Av de 231 svar som kommit in så är 67 procent personer över 40 år och 56 procent har jobbat skift i över 30 år.

Nu ska en arbetsgrupp undersöka om en förändring av skiften kan minska problemen.