Norrbottningarna ska bli friskare

Ett stort folkhälsoprojekt genomförs nu i länet av en rad myndigheter, näringsliv och organisationer och målet är att halvera sjukfrånvaron till 2008. Det säger doktor Birgitta Johansson i Luleå, som på torsdagen utsågs att leda det så kallade Vända trenden - FRISKprojektet.

Sjukfrånvaron i Norrbotten är hög. Det finns omkring 9 000 sjukskrivna och det antalet ska minskas till 4 500 personer på fyra år. Det ska ske genom samverkan av en rad aktörer, till exempel Länsstyrelsen, landstinget, försäkringskassan, universitetet, näringslivet och fackföreningarna.

Folkhälsoarbetet inriktas mot två områden, nämligen på den ohälsa, som beror dels på dålig arbetsmiljö och dels på människors livsstil. Det blir också satsningar på forskning och utlbildning.