Råttproblem i Kiruna

Tusentals brunråttor lever på återvinningscentralen i Kiruna och Anticimex sätter nu in extraåtgärder för att utrota råttorna.

I nästa vecka ska erfarna råttsanerare från kusten åka upp för att ta tag i problemet, säger Per Roos som är chef för Anticimex distrikskontor i Piteå.

Att det finns råttor på soptippar längs kusten är snarare regel än undantag, sen blir det ovanligare ju längre norrut och inåt landet man kommer, säger Per Roos.

Att Kiruna fått problem tillhör ovanligheterna, säger Per Roos, men det är inte första och heller inte sista gången betonar han.

Det som gör att Kiruna ändå varit tämligen besparad från råttproblem är dels klimatet, dels det faktum att det finns få jordbruk och livsmedelsindustrier.

De råttor som härjar på tippen nu har sannolikt kommit med sopor som körts till Kiruna från annat håll.

Anticimex gör på uppdrag av kommunen kontroller av tippen en gång i halvåret och vid det senaste besöket var råttorna inget problem, men råttor förökar sig väldigt snabbt under goda förhållanden.

Enligt Per Roos är det sannolikt att en del råttor kommer att lämna tippen och söka sig in mot bebyggelse, men det är inte troligt att de lyckas bilda någon ny koloni inne i stan. En råtta behöver dels skydd, dels stora mängder mat för att överleva och de förutsättningarna går nog inte att hitta inne i stan, säger Per Roos.

Råttor kan i värsta fall sprida smitta, men Per Roos tycker inte att kirunaborna behöver vara särskilt oroliga eftersom råttor som regel väldigt skygga djur som inte gärna kommer i närheten av en människa.

Per Roos gissar att råttkolonin på kirunatippen består av ett par tusen individer.