Utlokalisering av statliga verk

Listan över statlig verksamhet som kan utlokaliseras till orter som drabbas av försvarsnedläggningar har nu blivit dubbelt så lång. Till de tidigare tio myndigheterna har det nu kommit 12 nya verk som ska granskas om en möjlig utlokalisering:

Det är Jan Berkvist som fått regeringens uppdrag att se över vilka myndigheter som kan lokaliseras till orter som drabbas när försvaret ska minskas. Sedan tidigare hade han hittat 10 statliga myndigheter och verk som ska genomlysas om de är möjliga att utlokaliseras - och i så fall vart.

Fyra orter i landet är prioriterade för kommande utlokaliseringar. De orterna är Arvidsjaur, Östersund, Gotland och Kristinehamn.

Nu har alltså utredaren tillsammans med Näringsdepartementet hittat ytterligare 12 myndigheter som ska granskas för en eventuell utlokalisering. Efter samråd med Näringsdepartementet har följande myndigheter tillkommit:

Elsäkerhetsverket, Försvarets materielverk, Kammarkollegiet, Kemikalieinspektionen, Krisberedskapsmyndigheten, Riksantikvarieämbetet, SIDA, Statens biografbyrå, Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), Statens ljud- och bildarkiv, Verket för högskoleservice och Vinnova Det är inte uteslutet att ytterligare statliga verksamheter kan tillkomma uppger utredaren.

Sedan tidigare har bland annat ska verksamheter inom AMS, Försäkringskassan, Arbetslivsinstitutet och Kronofogdemyndigheten, Konsumentverket, Konkurrensverket, Post och telestyrelsen, Naturvårdsverket, Folkhälsoinstitutet och Statens Strålskyddsinstitut, funnits med på listan över verksamheter som ska granskas.

Det är kort tid som utredaren har på sig att se över vilka myndigheter och verk som kan utlokaliseras, men det ska även lämnas förslag på vilken ort som skulle vara lämplig som ny etableringsort.

Den 15 januari ska jobbet med utredningen om vilka verk och myndigheter som kan utlokalisera och till vilken ort presenteras för regeringen. Tanken är att regeringen ska fatta besluten om utlokaliseringar till våren.