Norrbotten

Brandflyget redo

1:25 min

Även i år kommer brandflyg att bevaka Norrbotten. Från idag, 1 juni, gäller avtalet men flygningarna startar inte förrän det blir torrt i markerna.

Det berättar Karin Börjesson vid länsstyrelsens krishanteringsenhet:

– Planen lyfter när det finns behov av det, och det görs dagliga bedömningar.

Det är räddningstjänsten som avgör när planen ska skickas upp för att spana av om det finns några bränder. Beroende på brandrisk och område så skickas plan upp. Länet är uppdelat i tre olika slingor som flygs vid behov av de två flygklubbar som fått uppdraget.

Brandflyg har funnits i Norrbotten i olika omgångar men 2006 då 1 900 hektar skog brann ner i Bodträskfors fanns inget och då höjdes också röster för att återinföra det. Och så blev det, sedan 2007 har staten bekostat brandflyget.

Brandflyget i Norrbotten kostade en halv miljon kronor förra året, men  det är det värt menar Karin Börjesson:

– Vi gör utvärderingar efter varje säsong för att se hur det fungerat och de signaler vi fått är att det fungerat bra. Ser man det till helheten tycker vi att det är väl använda pengar.