1 av 5
140 jobb försvinner, säger Ronny Nylund hos entreprenören Cliffton. Foto: Alexander Linder/ Sveriges Radio.
2 av 5
Julia Lindmark, Svappavaara. Foto: Alexander Linder/ Sveriges Radio.
3 av 5
Lena Pesonen Stålnacke i Svappavaara. Foto: Alexander Linder/ Sveriges Radio.
4 av 5
Anders Lindberg är informationschef i LKAB. Foto: Alexander Linder/ Sveriges Radio.
5 av 5
Gruvberget i Svappavaara. Foto: Alexander Linder/ Sveriges Radio.
Svappavaara

HD-beslut tvingar LKAB stänga gruvan

3:04 min

Högsta domstolen sa idag nej till att ge LKAB prövningstillstånd i målet gällande miljötillståndet för järnmalmsgruvan Gruvberget i Svappavaara. Det innebär att gruvan måste stängas och cirka 140 jobb är i fara.

Högsta domstolen skriver i beslutet att den gått igenom materialet och funnit att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd.

HD beviljar endast prövningstillstånd i ärenden som kan bli vägledande för rättstolkningen i framtiden.

Beslutet att inte pröva miljödomen för Gruvberget innebär att miljööverdomstolens dom från 2011 gäller. Den undanröjde miljötillståndet för Gruvberget som LKAB fått av mark- och miljödomstolen i Umeå 2010.

Miljötillståndet överklagades av Naturvårdsverket, bland annat med motiveringen att all LKAB:s verksamhet i Svappavaara borde miljöprövas samtidigt.

LKAB har, förutom en dagbrottsgruva, även ett anriknings- och ett pelletsverk där.

Gruvberget öppnades för brytning 2010 och LKAB säger sig idag vara besvikna på utfallet.

– Det är ju inte vad vi hade hoppats på. Det här understryker bara behovet av att man gör en översyn av hur tillståndsprocesserna ska gå till. För det här handlar inte om utsläppsvillkoren, utan procedurfrågor i tillståndshanteringen, säger Per-Erik Lindvall, ansvarig för teknik- och affärsutveckling vid LKAB.

Per-Erik Lindvall konstaterar att Gruvberget är ett viktigt projekt för LKAB och man hoppas så snart som möjligt kunna komma igång igen.

LKAB har redan lämnat in en ny ansökan om miljötillstånd för brytning i Gruvberget till mark- och miljödomstolen i Umeå. Det är en ansökan som innehåller en samlad bedömning av miljöpåverkan från gruvbolagets olika verksamheter i Svappavaara, alltså både gruvdrift och drift av anriknings- och pelletsverk.

Därmed uppfyller LKAB de önskemål som Naturvårdsverket ställde när det nu upphävda miljötillståndet överklagades till Miljööverdomstolen.

Den nya ansökningen lämnades in i juli 2011, skriver LKAB i ett pressmeddelande.

– Vi hoppas att det blir en snabb handläggning där, säger Per-Erik Lindvall.

TT: Gick ni för fort fram som började brytningen i Gruvberget innan miljötillståndet som ni fick från mark- och miljödomstolen 2010 hade vunnit laga kraft?

– Nej, tvärtom! Vi anser fortfarande att miljööverdomstolen har tagit ett felaktigt beslut. Högsta domstolen har inte lagt någon värdering i det här. Man har sagt att man inte ger prövningstillstånd i ärendet, säger Per-Erik Lindvall.

– Det här visar bara att den diskussion vi haft med politiker om en översyn av tillståndsprocesserna är angeläget. Och det gör vi inte för att få lättare miljövillkor utan för att få en annan och förenklad miljöprocess, säger han.

LKAB ska nu göra en plan för stängning av Gruvberget. Den ska beakta olika säkerhets- och miljöaspekter som stängningen medför.

De fackliga organisationerna, personal och underentreprenörer har informerats om konsekvensen av HD:s beslut. Totalt berörs cirka 25 LKAB-anställda och ett 80-tal personer anställda av entreprenörer av stängningen.

I en kommentar till beslutet från HD skriver fackförbundet IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe att det inte är acceptabelt att behöva vänta i åratal innan miljötillstånd prövas.

– En expansiv industri i en stenhård internationell konkurrens måste ha en lagstiftning som ger företagen och dess anställda vettiga spelreglers, skriver han i ett pressmeddelande.

IF Metall anser att de viktiga miljöfrågorna ska ha en hög prioritet. Det är därmed inte miljöfrågan i sig som man riktar in sin kritik på utan på att hanteringen måste påskyndas och förbättras.

– Frågan gäller inte enbart de 100 jobben i Gruvberget utan på betydligt fler orter för denna viktiga basindustri, skriver Anders Ferbe.

Jan Darpö, professor i miljörätt vid Uppsala universitet, är förvånad över att LKAB inledde brytningen i Gruvberget innan företaget fått ett lagakraftvunnet miljötillstånd.

– Jag förstår inte hur LKAB resonerade. Verkställighetsförordnandet försvann ju i och med Miljööverdomstolens dom. Det låter som att LKAB chansade på att det inte gjort det. Det låter som att man haft rådgivare som rått dem fel, säger han.

Länsstyrelsen, tillsynsmyndighet när det gäller gruvdrift, har stött LKAB:s tolkning om att verkställighetstillståndet för Gruvberget fortsatte att gälla även efter Miljööverdomstolens beslut.

– Jag blev väldigt förvånad när jag hörde att länsstyrelsen inte tänkte ingripa mot den del av verksamheten som nu bedrevs utan tillstånd. Frågan är om inte JO borde titta på det. För har man fått nej så åligger det myndigheterna att ingripa. Det är inga bör-skrivningar i miljöbalken utan det är skall som gäller, säger Jan Darpö.

Naturvårdsverket är nöjt med beslutet i Högsta domstolen.

– Vi ansåg ju att det inte fanns skäl att meddela prövningstillstånd, eftersom vi tycker att praxis är så tydlig, säger Rikard Janson, biträdande avdelningschef vid Naturvårdsverket.

Han har ingen uppfattning om hur snabbt det kan gå att stänga Gruvberget.

– Det har jag ingen aning om. Det blir ju en fråga mellan tillsynsmyndigheten och LKAB hur det ska gå till. Där är Naturvårdsverket inte inblandat, säger han.

Naturvårdsverket ansåg att LKAB borde avbrutit brytningen i Gruvberget när Miljööverdomstolen undanröjde miljötillståndet för gruvan.

– Vi har gjort olika tolkningar av hur reglerna ska tillämpas. Vi på Naturvårdsverket gjorde tolkningen att Miljööverdomstolen tydligt upphävde även verkställighetsförordnandet och att man därmed i princip borde avbrutit verksamheten i och med det, säger Rikard Janson.

Näringsminister Annie Lööf (C) vill inte kommentera enskilda fall.

– Men jag förstår den oro som både bolaget och hela gruvbranschen har efter Högsta domstolens beslut, säger Annie Lööf.

Nu vill hon se över tillståndsprövningen.

– Vi ser en boom inom gruv- och mineralbranschen och regeringen arbetar med att så snabbt som möjligt se över miljöprövningsprocessen och korta handledningstider för att främja den goda utveckling vi har i dag, säger hon.

Annie Lööf ska presentera en ny mineralstrategi för den svenska gruvnäringen före årets slut.

– Allt för att samla branschen och se vad det är som behövs för att fortsätta stärka gruv- och mineralindustrin. Det är 5 000 personer som arbetar inom branschen. Den är viktigt för svensk export och givetvis måste vi se till att det finns både lagstiftning och processer som gör det möjligt att inom lagens ramar att bedriva gruvverksamhet i Sverige, säger hon.

Gruvbergets miljötillstånd

Järnmalmsgruvan Gruvberget i Svappavaara, fyra mil söder om Kiruna, öppnades i maj 2010.

Miljötillståndet för gruvan överklagades av Naturvårdsverket till Miljööverdomstolen. Den högre rätten undanröjde miljötillståndet 2011.

LKAB gick då till Högsta domstolen (HD) för att få ärendet prövat i högsta instans.

HD sade på torsdagen nej till prövning.

Det innebär att Miljööverdomstolens beslut att ogiltigförklara miljötillståndet gäller.

(TT)

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista