Norrbotten

Föreslår samer till riksdagen

Staten har länge diskriminerat den samiska befolkningen i Sverige enligt en färsk uppsats från Linnéuniversitetet i Kalmar. Men ett sätt att få bukt med problemen vore att ha samisk representation i riksdagen.

Enligt uppsatsen saknar samer möjlighet att påverka de lagar som omfattar dem, det menar Sami Omerdin, som har skrivit uppsatsen.