Norrbotten

Sjönära läge risk vid översvämmning

Få saker lockar en husköpare mer än en sjötomt. Och sjötomter kan locka locka nya invånare till kommunerna. Men vid översvämningar kan lägen nära vatten bli farliga.

Många vill kunna njuta av utsikt över vatten, och för kommunerna kan möjlighet till boende nära vatten vara ett sätt att locka nya invånare, men en sådan bostadspolitik bli farlig, säger Kjell Wahlbeck på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.