Norrbotten

Fler vill begravas borgerligt

Antalet borgerliga begravningar fortsätter att öka i landet, enligt statistik från Sveriges Begravningsbyråers Förbund, SBF.

2011 var drygt nio procent av begravningarna borgerliga, vilket enligt SBF är det högsta någonsin.

I norra Norrland, vilket är Norrbotten och Västerbotten tillsammans, så var andelen 7,7 procent. Och även här har det ökat från tidigare år.

År 2000, när relationen mellan svenska kyrkan och staten ändrades, låg andelen borgerliga begravningar på två procent enligt SBF.