norrbotten

Tips bästa vapnet mot tjuvjakt

1:20 min

Polisen i Norrbotten är beroende av tips från allmänheten, och förra årets uppmärksamhet i media ledde till att tredubbelt fler tips om tjuvjakt kom in till polisen. Nu hoppas polisens viltsamordnare att tipsen ska fortsätta strömma in.

Fler tips om tjuvjakt behöver komma in till polisen även om uppmärksamheten kring den organiserade tjuvjakten i höstas ökade viljan att hjälpa till med upplysningar.

– Ytan är så gigantisk stor, så vi står oss slätt om vi inte får hjälp. Det handlar väldigt mycket om att få hjälp av allmänheten och i det här fallet jägarna, säger polisens viltsamordnare Lars Lundman i Norrbotten.

Jakten i Norrbotten är mytomsbunden och tjuvjakt förekommer. Det finns till exempel mindre grupper som tjuvjagar skogsfåglar och åker över gränsen till Finland där man får bättre betalt. Jakten som hobby blir istället ett sätt att tjäna pengar.

– I vissa områden har tjuvjakten rent av pågått i den omfattningen att den har påverkat stammarna, säger Lars Lundman, även om han också säger att det inte går att bevisa utan bara är slutsatser utifrån Jägareförbundets statistik.

Att märka älg i samband med legal jakt har prövats tidigare och fått bra resultat. Nu hoppas Lars Lundman att hösten beslut om plombering ska få igång diskussionen igen.

– Responsen från i höstas är oerhört positiv tycker jag. Normalt har vi ett tipsinflöde på mellan 30 och 40 tips per år. Efter det massmediala intresset i fjol så ligger vi på det tredubbla, säger han.