Norrbotten

Mukulat - undervisning i finska för de allra minsta

7:19 min

Snart startar Mukulat i Luleå. Det är en barnklubb i Finska föreningens regi och det handlar om finskspråkighet, eller tvåspråkighet.

Ledare är Katja Härkönen och Heli Villanen och de anser att språk lär man sig bäst som liten och att tvåspråkighet är en rikedom.