Beställaren i Norrtågsaffären – nu jobbar han för tillverkaren Alstom

1:53 min

En av de chefer som varit med och köpt in Norrtågs nya, kritiserade tåg finns inte längre kvar på det företag som gjorde upphandlingen. Idag jobbar han i stället på det företag som levererade de tåg som till stora delar stått stilla i vinter.

Björn Asplund, som numera arbetar som kundansvarig hos tågtillverkaren Alstom, säger att han inte ser någon konflikt mellan sin gamla roll som beställare åt landstingen och sitt nya jobb.

– Jag ser det som en fördel att jag har kunskap om både beställarsidan och leverantörssidan. Jag tror att korsbefruktning kan vara något positivt.

Det har varit många problem i vinter med de nya snabbtågen som trafikerar Norrland. Sen nyår har till exempel inte ett enda tåg gått mellan Luleå och Umeå.

Beställningen av de kritiserade tågen gjordes 2008 av det landstingsägda bolaget Transitio. Då var Björn Asplund teknisk chef på företaget och ansvarade för upphandlingen. Tre år senare bytte han jobb till en chefsposition hos tågtillverkaren Alstom.

– Tågbranschen är en liten branch. Under min tid på Transitio gjorde jag affärer med både Bombardier och Alstom, flera konsultföretag och underhållsföretag. Det skulle betyda att jag inte kan byta jobb i stort sett.

Björn Asplund säger att han under en övergångsperiod inte fick arbeta med kundrelationer för att undvika problem med trovärdigheten. Han får stöd av Transitios vd Stefan Kallin och av Norrtågs styrelseordförande Thomas Hägg.

Den här typen av karriärbyten är inte ovanliga. Men frågan kvarstår: hur hanterar Björn Asplund kritiken mot Alstoms tåg – när han har sina gamla arbetsgivare och kollegor som kunder.

– Vi har haft en bra dialog och jag ser det inte som att vi har någon konflikt. Det finns saker som vi på Alstom måste åtgärda och det jobbar vi med för fullt, säger Björn Asplund.