Norrbotten

Ny och enklare steriliseringsmetod för kvinnor

1:40 min

Nu erbjuds kvinnor en ny och enklare steriliseringsmetod på Sunderby sjukhus och på kvinnokliniken är man mycket nöjd med resultatet.

Metoden kallas hystroskopisk sterilisering.

– I stället för att göra en titthålsoperation går man in i den befintliga livmoderhalsen och åstakommer på så vis inga sår. Metoden är helt enkelt mindre riskabel, berättar Anna Pohjanen, verksamhetschef vid kvinnokliniken.

Ett fyrtiotal kvinnor steriliseras varje år vid Sunderby sjukhus.

Förr var de fler men sen landstinget höjde egenavgiften till 4 700 kronor är kvinnorna färre.

Den nya metoden är så enkel jämfört med den gamla, att man snart kan utföra ingreppet på den vanliga mottagningen, vilket kommer att frigöra operationsutrymme.

Och Anna Pohjanen önskar nu att fler kvinnor nås av den nya möjligheten, som bara funnits ett halvår.

– Om kvinnan inte vill tillföra hormoner eller om hon inte kan använda spiral så är det här ett väldigt bra alternativ om man är säker på att man inte vill ha fler barn, säger Anna Pohjanen

Och det faktum att landstinget fortfarande nekar männen samma möjlighet, eftersom de varit tvungna att prioritera mer akut sjukvård, är förståligt enligt Anna Pohjanen.

– Även om det kan bli en känslomässig och ekonomisk konsekvens för mannen så är det ju faktiskt kvinnan som får bära konsekvensen av en oplanerad graviditet till största delen eftersom det är hon som måste bära och föda barnet, menar Anna Pohjanen.