Fler studenter fuskar i Norrbotten

Nio högskolestudenter i Norrbotten stängdes av förra året efter att de fuskat. Det är fler än året innan då sex studenter stängdes av.

I landet i stort har antalet fuskande studenter på högskolor och universitet däremot minskat.

Förra året handlar det om totalt 534 personer som fuskade och det är fem procent färre än året innan.