Kenneth Backgård: ”Landstingets omorganisation häpnadsväckande odemokratisk”

1:22 min

Landstingsstyrelsens beslut om den nya organisationen hanterades odemokratiskt. Det hävdar Sjukvårdspartiet, som överklagar till Förvaltningsrätten.

Sjukvårdspartiet vill att Förvaltningsrätten upphäver beslutet och stoppar genomförandet av den nya organisationen. Det är enligt Sjukvårdspartiet häpnadsväckande att landstingsstyrelsen anser att det inte är en fråga för landstingsfullmäktige.

– Det högsta beslutande organet, Landstingsfullmäktige, borde ha fattat beslutet, säger Sjukvårdspartiets ledare Kenneth Backgård.

Landstingsstyrelsen under ordföranden Kent Ögren drev igenom förändringen utan slutligt godkännande av landstingsfullmäktige. Beslutet innebär att nuvarande fem divisioner i Landstinget görs om till två, en för närsjukvård och en för länssjukvård.

– Styrelsen fick uppdraget av landstingsfullmäktige i juni och nu genomför vi beslutet, säger Kent Ögren, som anser sig ha agerat rätt.

– Det är en mycket stor organisationsförändring som förändrar sjukvårdens struktur i hela länet, säger Kenneth Backgård.