Patienter är missnöjda med bemötandet inom vården i Norrbotten

1:06 min

Antalet anmälningar till patientnämnden i Norrbotten ökade förra året trots minskande befolkning i länet.

Under förra året hanterade nämnden 643 ärenden och den utlösande faktorn till att de kontaktade patientnämnden var oftast brister i bemötandet med vården.

– Bemötande kostar inget och det är konstigt att det ska vara så svårt, säger Margareta Pohjanen, socialdemokratisk ordförande i patientnämnden.

En uppföljning visar att hanteringen av remisser har brister och att remisser tappas bort. Det finns också kritik mot hur patienterna hanteras i övergången mellan landstinget och kommunerna.

– Ökningen av anmälningar kan vara att man inom vården uppmanar patienterna att kontakta oss om det är nåt som blir fel, säger Margareta Pohjanen

Patientnämnden ska bland annat:

  • Hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna tillvarata sina intressen i hälso- och sjukvården.
  • Främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal.
  • Hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet.
  • Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienter till vårdgivare och vårdenheter.