Besökarna lockas åter till Jokkmokks marknad

Årets vintermarknad i Jokkmokk lockade 37 000 besökare. Det är ungefär 17 000 fler än förra året som betecknas som ett extremt dåligt år. Något som torde bero på den stränga kylan, då det var kring -40 grader.

Årets besöksstatistik visar att marknaden nu är uppe i ungefär samma nivå som 2011 då det var 39 000 besökare.

Dessutom visar fjolårets befolkningsstatistik på ett enligt kommunen ganska positivt resultat för Jokkmokk. Förra året var inflyttningen lika stor som utflyttningen. 236 personer åt vardera håll. Befolkningsminskningen stannade på - 33 invånare, vilket är den lägsta siffran sedan tillgänglig statistik från år 2000.