Luleå hamn utreder muddring och eventuell ombyggnad

Regeringen ställer sig bakom att Luleå hamn ansöker om pengar för en utredning om muddring och om hamnen ska byggas om.

En kostnad som i sin helhet bedöms uppgå till mellan 40-60 miljoner kronor.

Det är redan klart att Luleå hamn, Trafikverket och LKAB ställer upp som medfinansiärer av studien.

Ansökan görs via TEN-T, det transeuropeiska transportnätverket, som syftar till att knyta samman Europas infrastruktur.