Norrbotten

Stora fåglar dödas i vindkraftverk

1:50 min

Vindkraften ger grön el men verken kan vara direkt dödliga för stora fåglar som örnar. På Mittuniversitetet i Sundsvall pågår nu ett forskningsprojekt för att skydda örnarna från vindkraften.

En av de som jobbar med projektet är civilingenjören Naeem Ahmed från Pakistan. Tillsammans med sina kollegor på Mittuniversitetet jobbar han med avancerad teknologi som ska skydda örnarnas liv.

– Vindkraften har stor potential att ge oss en alternativ energikälla, men det är inte utan problem. Vindkraften är ett stor hot mot det vilda livet, mot fåglarna, mot naturen.

Forskarna vill sätta upp kameror runt ett vindkraftverk. De kan upptäcka örnar på väg mot kraftverket på flera kilometers håll. Då slås verket av och örnen riskerar inte att flyga in i dom snurrande rotorbladen.

Kamerorna kan skilja på en örn och till exempel ett flygplan.

Det andra steget är att bygga ett system med ett högt alarmljud, som skrämmer bort örnen när den närmar sig vindkraftverket.

I Sverige får man inte placera vindkraftverken nära örnbon, det krävs ett avstånd på minst två kilometer. Trots det flyger örnar in i kraftverken och dör och i andra länder är problemet ändå större, det säger Anders Wirdhem som jobbar med fågelskyddsfrågor på Sveriges ornitologiska förening.

– Det finns problem i alla länder som har byggt ut vindkraften i stor skala. Vi känner till omfattande problem i Usa, Spanien, Tyskland och så nära om i Norge där många havsörnar dött på en ö utanför Trondheim, och även i Sverige har vi problem, säger han.

Naeem Ahmed tror mycket på vindkraften som lösningen på världens energikris, men tycker också det är viktigt att naturen inte tar skada:

– Vi vill rädda världen och naturen, och även ge energi till världen, säger Civilingenjören Naeem Ahmed på Mittuniversitetet i Sundsvall.

Reporter Imran Hafiz Muhammad och Mikael Andersson