Dåliga isar i Norrbottensfjällen

0:47 min

Stora mängder snö gör att isarna i Norrbottensfjällen inte är att lita på. Det uppger Fjällsäkerhetskommittén i Kiruna.

Fjällsäkerhetskommittén uppmanar skoterförare och andra som vistas i fjällen att vara försiktiga när de färdas på isen och att inte störa renarna i deras livsviktiga bete.

Kommittén har fått in rapporter om tillbud på sjöar från Kirunafjällen och i fjällkedjan ända från Pältsa ner till Västerbottensgränsen.

Det är de stora snömängderna som har isolerat isarna vilket har gjort att isen under har tunnats ut och på många ställen försvunnit helt under snön. Även småbäckar och kallkällor på myrar är nu mycket förrädiska, enligt Fjällsäkerhetskommittén.

Snön har även bidragit till att vatten trängt upp på isarna och framkomligheten är dålig.

Snödjupet har också medfört att speciellt renar har mycket svårt att kunna gräva sina gropar för att få bete.

Kiruna Fjällsäkerhetskommitté består av representanter från Polisen, länsstyrelsen, STF, Skoterföreningar , Kiruna kommun, Fjällräddarna och Turistentreprenörer.Kommittén sorterar under Fjällsäkerhetsrådet, Naturvårdverket