Öppet brev från skidgymnasiets rektor Lars Gabrielsson

Öppet brev till samtliga vårdnadshavare/föräldrar som har ungdomar vid RIG - Alpint, Längd och NIU - längd, vid Välkommaskolan

I dag kom det till min kännedom via SVT/granskning om att det har förekommit s.k. "Nollning" vid skolan.

Under "Nollningen" har det förekommit kränkningar/trakasserier som har haft både personliga och sexuella anspelningar. Detta har skett utanför skoltid.

SVT har intervjuat både gamla och nya elever som vittnar om detta. Inslaget kommer att sändas någon gång under vecka 9.

Vi ser allvarligt på detta, och som ansvarig för verksamheten är jag besviken och ledsen över att detta har förekommit. Jag förstår att jag har brustit i min tillsyn, och att det varit/är svårt för ungdomarna att tala om när sådant sker. Jag hoppas att jag fortsättningsvis ska få veta om så sker för att snabbt kunna sätta in åtgärder för att få stopp på det.

Vi har nolltolerans i alla våra verksamheter när det gäller kränkningar/trakasserier. Vårt värdegrundsarbete på skolan omfattar alla som är verksamma på skolan både elever och personal. Den likabehandlingsplan som finns är en del i detta arbete. Vi har ett väl fungerade elevvårdsteam som arbetar främjande/förebyggande och akut mot alla former av kränkningar/trakasserier, hot, och våld.

För att stävja förekomsten av alla former av trakasserier och kränkningar vidtar jag nu följande åtgärder;

- Brev till alla vårdnadshavare/föräldrar

- Föräldramöte i detta ärende.

- Ett stormöte med alla elever, där vi bjuder in våra skolpoliser som informerar om hur lagen ser på olika typer av kränkningar.

- Fortsatt samtal mellan respektive tränare och elever i mindre grupper om värdegrund, likabehandling och trygghet.

- Värdegrundsfrågor blir en stående punkt vid samlingar elever och tränare.

Jag vill att Ni som vårdnadshavare tar upp detta brev och vid tillfälle diskuterar det med era ungdomar.

Detta kan komma att röra upp olika känslor hos eleverna, därför har kuratorn extra beredskap för att finnas till hands för de elever som vill ha samtal om detta.

Välkommaskolan den 20 februari 2013

Lars Gabrielsson

Rektor