Älvsbyn

Klartecken för provbrytning

Gruvbolaget Boliden har fått tillstånd att provbryta 5 000 ton malm på Lill-Laverberget i Älvsbyns kommun.

Det skriver Piteå-Tidningen och målet är en ny gruva.

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation konstaterar att provbrytningen inte innebär några större störningar för miljön, närboende eller andra berörda.

Tillståndet kan överklagas men provbrytningen får inledas även om beslutet inte vunnit laga kraft.